ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Adatkezelési Tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget a Társaság jelen tájékoztatóval teljesíti.

A szabályzat célja

Annak biztosítása, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, továbbá ennek a megfelelésnek az igazolhatósága.

A szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg, a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya a Társaság által kezelt, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, jogi személy képviselőjeként eljáró ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a jogi személyekre vonatkozó adatkezelésre.

A szabályzat hatálya kiterjed a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket az adatkezelő egy nyilvántartási rendszer részévé kíván tenni.

A szabályzat 2018. május 25-től hatályos.

A Társaság honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés (cookie-k)

A cookie-k – magyar nevükön sütik – kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés során a webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, és önmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni.A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely a honlap bezárása után megszűnik, illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig a számítógépen marad. Bizonyos cookie-k nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását szolgálják.

A honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető. Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása (7. sz. melléklet), ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

A Társaság a cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel, nem kezeli a felhasználók személyes adatait. A felhasználó a honlap használata során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. A kezelt adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személynek.

A Társaság honlapján keresztül a használat során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:
a) felhasználó által használt IP cím,
b) böngésző típusa,
c) operációs rendszer jellemzői,
d) böngészés időpontja,
e) a honlapon végzett tevékenység.

A Társaság a honlapon az alábbi cookie-kat alkalmazza:
Google Analytics

Az adatkezelés jogalapja a honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k esetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, míg a felhasználói élmény javítását szolgáló cookie- k esetében a felhasználó hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama:
a) honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a munkamenet végéig, illetve a böngésző bezárásáig,
b) felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: a felhasználó böngésző eszközén a felhasználó által a böngészési előzmények törléséig.

Internetes termékrendelés

Az internetes termékrendelés honlapunkon lehetséges a következő adatok megadásával: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, postázási név és cím, telefonszám. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért a Felhasználó felel. Az vásárlási űrlap kitöltésekor megadott Személyes adatokat honlapunk nem tárolja el, azok a megrendelt termékek megnevezésével együtt e-mail üzenetben kerülnek továbbításra a zongora@zongora.hu e-mail címre. Megrendeléséről a Felhasználó által megadott e-mail címre a rendszer másolatot küld (megrendelés visszaigazolása). Mivel rendszerünk a megrendeléshez szükséges Személyes adatokat nem tárolja, ezért a Felhasználónak minden alkalommal újra meg kell adnia adatait.

Az internetes megrendeléseket - a Megrendelő választásától függően - szalonunkban személyes átvétellel vagy a rendelési űrlap kitöltésekor megadott postacímre postai utánvéttel teljesítjük!

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a megrendelésnél megadja adatait.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a megrendeléssel a Károlyi Zongoraszalon és a Felhasználó között elektronikus úton jön létre szerződés (online szerződés). Ennek kereteit a törvény határozza meg. Például kötelező visszaigazolást küldeni a megrendelésről, ezért a Károlyi Zongoraszalon köteles kezelni a Felhasználó e-mail-címét.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) alapján a megrendeléssel a Károlyi Zongoraszalonnak pontosan el kell számolnia, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím - megrendelés visszaigazolásának megküldéséhez
Postázási név és cím - a megrendelések eljuttatásához
Telefonszám - a Megrendelővel való kapcsolatfelvételhez

Adatkezelés időtartama:

A Károlyi Zongoraszalon a Megrendelő adatait a megrendelést követő 5 évig kezeli, mivel eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

A megrendelésekkel a Károlyi Zongoraszalonnak el kell tudni számolnia, ezért a Számviteli törvényben előírt 8 évig köteles őrizni azok adatait.

Adatkezelő:

Károlyi Zongoraszalon Kft.

Adatfeldolgozó:

Magyar Posta Zrt.

Postai utánvét választása esetén a Megrendelő internetes termékrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy postázási nevét és címét a Magyar Posta Zrt. részére megadjuk annak érdekében, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk.

A Magyar Posta Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójátnak vonatkozó 2. pontját a következő internetes címen érheti el:
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A Társaság hírlevél szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a felhasználóknak lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a hírlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

A Társaság a hírlevél szolgáltatást a https://www.mailchimp.com
(adatvédelmi tájékoztató: https://www.mailchimp.com) oldalon keresztül biztosítja.

A Társaság által a hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:
a) felhasználó e-mail címe.

A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama:
a) a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy
b) a hozzájárulás visszavonásáig.

A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

A Társaság a programjainak és szolgáltatásainak ismertetésére Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán található posztokhoz történő hozzászólás nem minősül a Társaság felé formális megkeresésnek.

A Társaság a Facebook oldalán, illetve ahhoz kapcsolódóan nem kezel személyes adatot, így a felhasználó által közzétett személyes adatot sem, a felhasználókra a Facebook adatkezelési szabályzata az irányadó
(https://www.facebook.com/privacy/explanation).

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Facebook használati feltételeit (https://www.facebook.com/policies?ref=pf) sértő, vagy egyébként jogellenes, illetve a Társaság filozófiájával és üzletpolitikájával össze nem egyeztethető hozzászólás vagy ilyen tartalom közzététele esetén további értesítés nélkül letiltsa az érintettet és/vagy törölje a hozzászólást. A Társaság semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen hozzászólásért vagy tartalomért.

A Társaság információ kérő szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a felhasználóknak lehetősége információkat kérni a Társaság szolgáltatásairól. Az így közölt személyes adatok kezeléséhez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a válaszlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e- mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

A Társaság által az információ kérő szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:
a) felhasználó teljes neve,
b) felhasználó e-mail címe,
c) telefonszám,
d) felhasználó által közölt egyéb adatok.

Az információ kérő szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása a Társaság termékeiről és szolgáltatásairól.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama:
a) a szolgáltatás megszűnéséig, vagy
b) a hozzájárulás visszavonásáig.